Obok förlag


 

Öppen källkod i Sverige

omslagsbild Öppen källkod i Sverige av Monika Orski

Öppen källkod i Sverige vänder sig till alla som vill få en samlad översikt av begreppen och en uppfattning om nuläget för öppen källkod på den svenska marknaden. Den ger en bred överblick över situationen idag, med många exempel och med en diskussion om den kommande utvecklingen.

ISBN 978-91-9770-810-4
Pris 145 sek (inkl porto inom Sverige)

Läs mer
Beställ