M Orski Konsult

Konsultprofil

Allmänt
Mycket erfaren problemlösare, system- och lösningsarkitekt, utredare och föreläsare, i branschen sedan 1994. Erfarenhet från såväl utvecklingsprojekt som drift och förvaltning. Arbetar gärna och mycket med öppen källkod, men har också bred erfarenhet från många andra miljöer. Driven, drivande, pragmatiskt lagd, van att snabbt sätta sig in i tekniska problem och miljöer, samt van att förmedla och förklara tekniska lösningar. Även van att leda och samordna, i såväl yrkes- som föreningsliv.

Inriktning längre projekt
Lösningsarkitektur / IT-arkitektur. Teknisk arkitektur. Systemarkitektur. IT-planering.
Infrastrukurprojekt. Öppen källkod / fri programvara.
Databasdesign. Relationsdatabaser. Omformning av datamodeller.

Föreläsningar
Föreläser om dels öppen källkod för olika tillämpningar, dels konsten att leda tänka människor och få grupper av intelligenta personer att samarbeta väl.

Granskningar
Utför arkitekturgraskningar, tekniska utredningar och oberoende förstudier kring såväl stora som små IT-projekt.

Mer information och exempel på genomförda uppdrag finns i CV som pdf.