Obok förlag


 

Öppen källkod i Sverige: Innehåll

Förord 5
1. Inledning 9
2. Vad är öppen källkod? 12
3. Affärsmodeller för öppen källkod 30
4. Öppna standarder och format 45
5. Information om öppen källkod i Sverige 57
6. Hur spritt är öppen källkod? 63
7. Öppen och sluten källkod i den svenska offentligheten 76
8. Trender i tiden 90
Tidslinje 93
TBF 97
Kändisar 99
Vem är vem och vad är vad 107

Till översikten
Beställ